Llegir té premi
Bases del concurs 2022

El concurs “Llegir té premi” és una iniciativa de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques en
col·laboració amb la plataforma escolar de foment de la lectura Legiland, propietat de l’empresa Yoleo
Edutainment S.L. amb CIF B66011040 i domicili fiscal a c/Sant Joan de la Salle, 37, 08022 de Barcelona.
Aquest concurs té per objectiu promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i apropar
els serveis de les biblioteques entre els infants i joves
 també durant les vacances estiuenques.
Enguany se celebra la setena edició del concurs. Si tens algun dubte relacionat amb les bases, 
posa’t en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari.
1. Destinataris

Poden participar en el concurs fins a 1.500 infants i joves d’entre 8 i 16 anys.

La inscripció al concurs és individual, única, personal i intransferible i s’ha de fer a través de la pàgina
web https://llegirtepremi.cat/.

Poden participar usuaris d’edicions anteriors sempre que es registrin a la pàgina del concurs. Si el compte
existeix, en el moment del registre el sistema ho detecta i el reactiva perquè el participant el pugui tornar a fer servir.

No es permeten usuaris duplicats o participants amb més d’un compte. Si es detecta algun cas,
l’organització desactivarà el compte més nou.

Els usuaris poden formar equips una vegada comença el concurs. Cada equip ha d’estar integrat per un
mínim de 2 persones i un màxim de 10 persones.

2. Calendari

El període d’inscripció comença el dia 27 de maig de 2022 fins al dia que s’esgotin les places disponibles.
Es permet el registre de nous participants encara que el concurs hagi començat sempre que hi hagi places
disponibles.

El concurs comença el 27 de juny i acaba el 28 d’agost de 2022, ambdues dates incloses.

A la plataforma no es pot accedir fins a la data d’inici del concurs. Quan acaba el concurs, es publicaran
els resultats a la pàgina web pública (Apartat “Guanyadors/es”).

El concurs es divideix en tres etapes consecutives:

  • ETAPA 1: Del 27 de juny al 17 de juliol
  • ETAPA 2: Del 18 de juliol al 7 d’agost
  • ETAPA 3: Del 8 d’agost al 28 d’agost